Ukázky vzhledu

Obrázek 8: Evidence uchazečů a přihlášek. Se systémem Moggis se jen pohrnou.